image_pdfimage_print

Гісторыка-дакументальная хроніка Гомельскага раёна у 2-х кнігах

“ПАМЯЦЬ”

КНІГА  1

ЗМЕСТ

Да чытача _____________________________________________ 17
АД ЧАСОЎ ПЕРШАБЫТНЫХ – 1917

ЗЯМЛЯ НАШЫХ ПРОДКАЎ ——————————————

 

21-105

Археалагічныя старажытнасці Гомельскага раёна ____________ 21
Вераванні нашых продкаў ________________________________ 34
У складзе Чарнігаўскага княства __________________________ 39
У складзе Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай _____ 42
У складзе Расійскай імперыі ______________________________ 61
1917 – 1941

НА КРУТЫМ ПАВАРОЦЕ ГІСТОРЫІ ————————-

 

 107-193

Гомельскі павет у час Кастрычніцкай рэвалюцыі_____________ 107
Германская інтэрвенцыя і грамадзянская вайна ______________ 110
Актыўныя ўдзельнікі Кастрычніцкай рэвалюцыі і

грамадзянская вайна ____________________________________

 

114

Першыя пераўтварэнні пад час грамадзянскай вайны _________ 120
НЭП – пробліск надзеі ___________________________________ 125
Умацаванне Саветаў ____________________________________ 133
Землеўпарадкаванне ____________________________________ 135
Адзіны сельгаспадатак___________________________________ 138
Кааперацыя____________________________________________ 139
Грабаўскія майстры _____________________________________ 142
Пад час “вялікага пералому” ______________________________ 143
Першыя камсамольцы ___________________________________ 145
Да жыцця новага, калгаснага _____________________________ 157
Дзяржгасы і машынна-трактарныя станцыі _________________ 161
Улада, царква, вернікі ___________________________________ 164
Народная асвета ________________________________________ 167
Ахова здароўя __________________________________________ 173
Барацьба з беспрытульнасцю _____________________________ 175
Нас аб’яднала жыццё ____________________________________ 176
З гісторыі Дома міласэрнасці _____________________________ 178
Ад канкурэнцыі да спаборніцтва __________________________ 180
З гісторыі раяніравання __________________________________ 188
Боль страт _____________________________________________ 190
Жосткіны – сям’я звычайная, тыповая______________________ 191
Вернутыя імёны. Ахвяры масавых палітычных рэпрэсій ______ 193
1941 – 1945

ІШЛА ВАЙНА НАРОДНАЯ ——————————————

 

 219-278

У першыя дні __________________________________________ 219
Змагаліся апалчэнцы ____________________________________ 229
Бой на досвітку _________________________________________ 233
На подступах да Гомеля _________________________________ 234
Апошні бой салдата _____________________________________ 236
Пётр Міхайлавіч Пастухоўскі _____________________________ 236
У глыбокі тыл __________________________________________ 237
Ратавалі жывёлу ________________________________________ 238
Акупацыйны рэжым ____________________________________ 239
У змрочныя дні фашысцкай няволі ________________________ 252
Згубленае дзяцінства ____________________________________ 253
Антыфашысцкае падполле і партызанскі рух ________________ 254
Падпольшчыкі з вёскі Заліп’е _____________________________ 262
Змагаліся разам з вучнямі ________________________________ 266
Партызанскія фарміраваані _______________________________ 268
Баявая рэліквія брыгады _________________________________ 270
Настаўнік-партызан _____________________________________ 273
Дзяўчаты з адной вёскі __________________________________ 274
Наля Караткевіч ________________________________________ 274
Марыя Сібілёва ________________________________________ 274
Ляцелі пад адхон эшалоны _______________________________ 275
Старонкі аповесці _______________________________________ 275
З племені змагароў ______________________________________ 276
Воіны Чырвонай Арміі і партызаны, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны пры абароне і вызваленні Гомельскага раёна і пахаваны на яго тэрыторыі _____________ 278

КНІГА  2 (с. 17-304, с. 305-406 )

ЗМЕСТ

Да чытача _____________________________________________ 17
1941 – 1945 

ІШЛА ВАЙНА НАРОДНАЯ ——————————————

  

19-76

Вызваленне ____________________________________________ 19
Урад Беларусі ў Навабеліцы ______________________________ 29
Радыёстанцыя імя Саўнаркома БССР у Навабеліцы __________ 29
Яны вызвалялі наш край у лістападзе 1943 __________________ 30
Лічылі загінуўшым _____________________________________ 31
Вызваляў родную вёску __________________________________ 32
Адважныя артылерысты _________________________________ 32
Мінёры ішлі на прарыў __________________________________ 34
Подзвіг сокалаў ________________________________________ 35
Вызначыўся на Гомельшчыне ____________________________ 36
Застаўся назаўсёды маладым _____________________________ 36
Нашы землякі – героі ____________________________________ 37
Першы танкавы таран ___________________________________ 42
Старонкі франтавых біяграфій ____________________________ 44
Яны вярнуліся пераможцамі ______________________________ 52
Удзельнічалі ў абароне __________________________________ 74
Узнагароджаныя медалём “За доблесную працу ў Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 гг.” ___________________________  

78

 АХВЯРЫ ВАЙНЫ ——————————————————-  78-246
Загінуўшыя партызаны, удзельнікі антыфашысцкага падполля і асобы, якія садзейнічалі партызанскаму руху і падполлю, члены іх сем’яў_______________________________________________ 78
Загінуўшыя мірныя жыхары – ахвяры нямецка-фашысцкага генацыду ў гады Вялікай Айчыннай вайны (1941-1944) _______ 80
Воіны-землякі, якія загінулі ці прапалі без вестак у гады Вялікай Айчыннай вайны ________________________________ 92
Загінуўшыя воіны Чыцрвонай Арміі, якія прызываліся Гомельскім РВК ________________________________________  

238

Воіны-землякі, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны і месца нараджэння якіх дакладна не вызначана ______________ 246
1945 – ДА НАШЫХ ДЗЁН 

У МІРНАЙ ПРАЦЫ ——————————————————

249-332
Ліквідацыя наступстваў Чарнобыльскай катастрофы _________ 274
Каранёўская эксперыментальная база Інстытута лесу Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі _____________________ 276
Па рэцэптах аграномаў __________________________________ 279
На службе людзям ______________________________________ 280
За газетным радком _____________________________________ 281
“Помню свой народ…” __________________________________ 285
Вызначыліся працай:

Героі Сацыялістычнай Працы,

Лаўрэаты Дзяржаўнай прэміі Беларусі,

Заслужаныя работнікі Беларусі____________________________

 

 

 

285

Ганаровы грамадзянін горада Ленінграда ___________________ 296
Яны ўзнагароджаны:

Ордэнам Леніна,

Ордэнам Кастрычніцкай Рэвалюцыі,

Ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга _____________________

 

 

 

296

Імі ганарацца землякі: вучоныя, дзяржаўныя дзеячы, творцы __ 303
Звязаны лёсам з гомельскай зямлёй ________________________ 322
Яны былі на гомельскай зямлі ____________________________ 329
Ваеннаслужачыя – ураджэнцы Гомельскага раёна, якія загінулі ў час праходжання службы ў Савецкай Арміі ў пасляваенны перыяд (1945-1992) _____________________________________ 331
Загінулі ў Афганістане __________________________________ 332
З МАТЭРЫЯЛЬНАЙ І ДУХОЎНАЙ СПАДЧЫНЫ  

333-368

Помнікі архітэктуры ____________________________________ 333
Традыцыйнае народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Гомельскага раёна ______________________________________  

343

Народная творчасць Гомельскага раёна ____________________ 345
Развіццё культуры ______________________________________ 358
Народныя калектывы раёна ______________________________ 359
Па старонках раёнкі _____________________________________ 363
Музеі Гомельшчыны ____________________________________ 364
З гісторыі населеных пунктаў _____________________________ 368